refuxio@ferrol.es

36

mascotas mostradas


información útil:

Nombre

refuxio@ferrol.es

Número de teléfono

633381763

Dirección

GP76+W2 Mougá, Ferrol, Galicia, Spain

Sobre el refugio:

O refuxio de animais de Mougá é un centro dedicado a aloxar animais domésticos que precisan un fogar ata o momento en que son recuperados polos seus propietarios ou ben adoptados por unha nova familia.

A normativa autonómica e as ordenanzas locais definen as obrigas dos propietarios respecto aos seus animais domésticos, en particular as especies que deben ser identificadas mediante un microchip de forma que os animais poidan ser facilmente devoltos aos seus donos en caso de extravío (consulte ao seu ou súa veterinario/a).

Os concellos integrantes da Mancomunidade son plenamente conscientes da importancia de colaborar na protección dos dereitos dos animáis, así como do papel fundamental da cidadanía na tenza responsable dos animais e na condena e persecución do maltrato e o abandono.

Avisos

Se vostede advirte a presencia dun animal deambulando sen dono debe chamar ao 112 ou á policía local do seu concello para que se proceda á súa recollida.

Recuperación e adopción de animais

Se vostede extraviou ao seu animal doméstico, ou ben se desexa adoptar un animal, pode poñerse en contacto co refuxio de animais no seguinte teléfono e correo e electrónico, ou tamén visitar o centro no horario que se indica a continuación.

Leonor - Dog - 11pets: Adopt

Leonor

Edad
Género
Tamaño
12y8m
Hembra
Grande
Localización
Galicia
ES
Wiston - Cat - 11pets: Adopt

Wiston

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Matias - Cat - 11pets: Adopt

Matias

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Yuma - Cat - 11pets: Adopt

Yuma

Edad
Género
Tamaño
Hembra
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Laila - Dog - 11pets: Adopt

Laila

Edad
Género
Tamaño
3y6m
Macho
Grande
Localización
Galicia
ES
Linda - Dog - 11pets: Adopt

Linda

Edad
Género
Tamaño
3y11m
Macho
Grande
Localización
Galicia
ES
Nero - Cat - 11pets: Adopt

Nero

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Jacinto - Dog - 11pets: Adopt

Jacinto

Edad
Género
Tamaño
8y8m
Macho
Gigante
Localización
Galicia
ES
Wally  - Cat - 11pets: Adopt

Wally

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Akira  - Dog - 11pets: Adopt

Akira

Edad
Género
Tamaño
5y10m
Hembra
Grande
Localización
Galicia
ES
Coca - Cat - 11pets: Adopt

Coca

Edad
Género
Tamaño
Hembra
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Lucas - Cat - 11pets: Adopt

Lucas

Edad
Género
Tamaño
3y4m
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES