refuxio@ferrol.es

58

mascotas mostradas


información útil:

Nombre

refuxio@ferrol.es

Número de teléfono

633381763

Dirección

GP76+W2 Mougá, Ferrol, Galicia, Spain

Sobre el refugio:

O refuxio de animais de Mougá é un centro dedicado a aloxar animais domésticos que precisan un fogar ata o momento en que son recuperados polos seus propietarios ou ben adoptados por unha nova familia.

A normativa autonómica e as ordenanzas locais definen as obrigas dos propietarios respecto aos seus animais domésticos, en particular as especies que deben ser identificadas mediante un microchip de forma que os animais poidan ser facilmente devoltos aos seus donos en caso de extravío (consulte ao seu ou súa veterinario/a).

Os concellos integrantes da Mancomunidade son plenamente conscientes da importancia de colaborar na protección dos dereitos dos animáis, así como do papel fundamental da cidadanía na tenza responsable dos animais e na condena e persecución do maltrato e o abandono.

Avisos

Se vostede advirte a presencia dun animal deambulando sen dono debe chamar ao 112 ou á policía local do seu concello para que se proceda á súa recollida.

Recuperación e adopción de animais

Se vostede extraviou ao seu animal doméstico, ou ben se desexa adoptar un animal, pode poñerse en contacto co refuxio de animais no seguinte teléfono e correo e electrónico, ou tamén visitar o centro no horario que se indica a continuación.

Ortiga - Cat - 11pets: Adopt

Ortiga

Edad
Género
Tamaño
Hembra
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Samy - Dog - 11pets: Adopt

Samy

Edad
Género
Tamaño
8y3m
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Atro - Cat - 11pets: Adopt

Atro

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Chavo - Cat - 11pets: Adopt

Chavo

Edad
Género
Tamaño
5y5m
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Saly - Dog - 11pets: Adopt

Saly

Edad
Género
Tamaño
Hembra
Grande
Localización
Galicia
ES
Tata - Dog - 11pets: Adopt

Tata

Edad
Género
Tamaño
4y6m
Hembra
Grande
Localización
Galicia
ES
Raposa - Dog - 11pets: Adopt

Raposa

Edad
Género
Tamaño
1y
Macho
Medio
Localización
Galicia
ES
Kratos - Dog - 11pets: Adopt

Kratos

Edad
Género
Tamaño
5y4m
Macho
Grande
Localización
Galicia
ES
Persy - Cat - 11pets: Adopt

Persy

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
Moncho - Cat - 11pets: Adopt

Moncho

Edad
Género
Tamaño
Macho
Pequeño
Localización
Galicia
ES
King - Dog - 11pets: Adopt

King

Edad
Género
Tamaño
7y6m
Macho
Grande
Localización
Galicia
ES
Coco - Dog - 11pets: Adopt

Coco

Edad
Género
Tamaño
3y4m
Macho
Grande
Localización
Galicia
ES