Διαθέσιμα Κατοικίδια

192B

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y2m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία

Lucky (193B)

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
5y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία

194B

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία

198B

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία