Διαθέσιμα Κατοικίδια

Godfrey

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Fluffy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Flower

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Ellie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
10y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Chianti

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Cher

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Boy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Bob

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Beanie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Blaise

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Buddy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Bailey

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY