Διαθέσιμα Κατοικίδια

Gazza

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Gabby

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
5y
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Gladys

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y8m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Godfrey

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Fluffy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y8m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Flower

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y8m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Ellie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
10y8m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Chianti

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Cher

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Boy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Bob

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Beanie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY