Διαθέσιμα Κατοικίδια

Kira

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Kitty

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Jodie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Jake

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
14y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Jamie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Jester

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7y1m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Harriets

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
9y1m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Hoppy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y11m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Greta

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Gazza

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y10m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Gabby

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
5y2m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY

Gladys

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y10m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Larnaka
CY