Διαθέσιμα Κατοικίδια

Ariel

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7m
Θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Nube

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
5m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Adele

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Serafín

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y4m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Madrid
ES

Raya

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2y10m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Madrid
ES

Bianca

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y8m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Madrid
ES

Antonia

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
11m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Denzel

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Tuco

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y2m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Bolt

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Jocelyne

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2y7m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

O’Malley

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES