Διαθέσιμα Κατοικίδια

Rex

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Quinto

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Lucilla

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Okupa

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Paulina

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y4m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Gigi

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Amber

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Smith

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7y4m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Jack

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2y4m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Lia

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
11y4m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Blanquet

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
12y6m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Petra

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES