Διαθέσιμα Κατοικίδια

Bruixot

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Pelusa

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Link

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Bruixeta

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Olaf

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Misty

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Socar

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Quiche

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Mousse

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Tatin

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Sullivan

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y4m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Walter

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES