Διαθέσιμα Κατοικίδια

Turbo

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Niger

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Bruna

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
13y11m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Baloo

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y11m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Ulises

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4y10m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Brissa

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
10m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Pudin

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y5m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Rubia

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6y8m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Madrid
ES

Flora

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
Θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Madrid
ES

Don

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Lucky

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Tatoo

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
10m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES