Διαθέσιμα Κατοικίδια

Byron

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
9m
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Tana

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
14y
Θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Lea

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Xena

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Valencia
ES

Paulina

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8y
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Tro

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y8m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Fabio

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Grisy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Kafka

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y6m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Sully

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y6m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

13372

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Taka

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
4m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES