Διαθέσιμα Κατοικίδια

Bast

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Cotton Candy

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία

Marco

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2y4m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία

Nuka

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
11y3m
Θηλυκό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Franklin

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y
Αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Duc

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
17y11m
Αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Joplin

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
8m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Dobby

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
10m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Sam

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
11m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Gin

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
5y9m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Ranger

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
11m
Αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

13314

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
6m
Θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES