Διαθέσιμα Κατοικίδια

Palma

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3m
θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Mauro

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

12819

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

12818

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Benji

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
αρσενικό
Μεγάλο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Bonnie

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y5m
θηλυκό
Μεγάλο
Τοποθεσία

Dobby

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Marilyn

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
9m
θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Europa

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
2m
θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Sito

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
3y5m
αρσενικό
Μικρό
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Chanel

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
1y10m
θηλυκό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES

Milú

Ηλικία
Γένος
Μέγεθος
7y
αρσενικό
Μεσαίο
Τοποθεσία
Catalonia
ES